Szalai Nyelviskola
The limits of our language are the limits of our world.
Programakkreditációs lajstromszám: PL-4966
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2363
NYSZ: 19-0075-05
Telefon: 06/30/9020640
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Nyelvvizsgák, akkreditált nyelvvizsgák Nyomtatás E-mail


A barátságos, derűs vizsgahangulat fél siker. A Szalai Nyelviskolában ezt tapasztalják, akik bennünket választanak vizsgahelyül.

A Szalai Nyelviskola AKKREDITÁLT EURO NYELVVIZSGAHELY
-Választható vizsga típusok: EUROEXAM alapfok, középfok, felsőfok
-választható nyelvek: angol és német
(a vizsgák csak adott jelentkező létszám felett rendezhetők, kérjük érdeklődjön személyesen a várható létszámról!)

Nyelviskolánk igény szerint minden Euro nyelvvizsga előtt 3 héttel, délelőtti és délutáni időpontokban, intenzív nyelvvizsga felkészítő tanfolyamokat indít, a nyelvvizsgarendszer követelményeit kiválóan ismerő nyelvtanárok vezetésével.

A vizsgák pontos menete, jelenkezési határidők és még sok további információ megtalálható a vizsgaszervezők honlapjain: alt

Vizsgadíjak

Euro
angol és német
Komplex vizsga
(írás- és szóbeli együtt)
Külön írásbeli
vizsga díja
Külön szóbeli
vizsga díja
B1-Alapfok 24 900 Ft 17 900 Ft 15 900 Ft
B2-Középfok 28 500 Ft 21 900 Ft 19 900 Ft
C1-Felsőfok 29 900 Ft 22 900 Ft 19 900 Ft
EuroPro
angol szaknyelvi
Komplex vizsga
(írás- és szóbeli együtt)
Külön írásbeli vizsga díjaKülön szóbeli vizsga díja
B1-Alapfok 24 900 Ft 17 900 Ft 15 900 Ft
B2-Középfok 28 500 Ft 21 900 Ft 19 900 Ft
C1-Felsőfok 29 900 Ft 22 900 Ft 19 900 Ft

Egységes díjak

Az Euro nyelvvizsga díjai egységesen érvényesek az angol és német valamint az egynyelvű és kétnyelvű vizsgaváltozatra is.

Mennyi a különeljárási díj?

A különeljárási díj 3 000 Ft. Ennek megfizetésével a jelentkezési határidő után még két hétig van lehetőség a vizsgára jelentkezni. Szintén ezt a díjat számítjuk fel, ha már leadott érvényes jelentkezéseden módosítani szeretnél (a pótjelentkezési időszak alatt).

Mennyi a vizsgalemondás díja?

Mind halasztás, mind vizsgadíj visszafizetés esetében a vizsgadíj 20%-át kezelési költség címén felszámítjuk.


Mennyibe kerül...

... a felülvizsgálati kérelem?

A 137/2008. (V.16.) Rendelet 2011. március 27-én hatályba lépett módosítása valamint az Oktatási Hivatal 2011. május 13-i állásfoglalása szerint az értékeléssel kapcsolatos felüvizsgálatot külön díj ellenében lehet kérni, amelynek díja 3.000 Ft.

A fellebbezésről és felülvizsgálatról részleteket a Vizsgaszabályzatban vagy a Gyakori kérdések oldalon olvashatsz.

...a vizsgamegtekintés és konzultáció?

A vizsgamegtekintésnek két különböző formája van:

Vizsgamegtekintés: Az Euro Nyelvvizsga Központ lehetőséget biztosít a nyelvvizsga dolgozat megtekintésére. A megtekintés alkalmával a vizsgázó az írásban teljesített vizsgafeladatait (a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval), valamint szóbeli teljesítményének értékelő lapját tekintheti meg. A megtekintés időtartalma max. 30 perc. A vizsgamegtekintés díjtalan.

Konzultáció: A vizsgázónak lehetősége van – a Vizsgaközpont által kijelölt, szakképzett vizsgáztató nyelvtanár segítségével – kijavított dolgozatának megtekintésére és részletes elemzésére. Az egy tanóra (45 perc) időtartamú szolgáltatás során a dolgozat megtekintésén túl, a legjellemzőbb problémák, hiányosságok kerülnek diagnosztizálásra, a vizsgázó személyre szabott tanácsokat kap a további felkészüléshez. A konzultáció díja: 3 900 Ft.

A vizsgamegtekintésről és konzultációról részleteket a Vizsgaszabályzatban vagy a Gyakori kérdések oldalon olvashatsz.

...a nemzetközi bizonyítvány pótlása?

Elveszett vagy megrongálódott nemzetközi bizonyítvány pótlásának díja 2 500 Ft.

...az elírt vagy hibásan nyomtatott nyelvvizsga-bizonyítvány javítása?

  • Amennyiben a vizsgázó által megadott adatok voltak hibásak, akkor a vizsgabizonyítvány újranyomtatásának díja 4 500 Ft.
  • A vizsgabizonyítványt minden más esetben díjtalanul javítjuk.


A nyelvvizsga előtt

Érdemes a nyelvvizsga kezdete előtt 20 perccel megérkezni a helyszínre, és a kiértesítő levélben megjelölt terem előtt várakozni. A nyelvvizsga kezdete előtt 10-15 perccel név szerint szólítják a vizsgázókat. A vizsgához szükség lesz azonosításra szolgáló igazolványra (érvényes személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) és a kiértesítő levélre. A teremben a teremfelügyelő által kijelölt helyet kell elfoglalni.

A személyazonosság ellenőrzése után mindenki megkapja a vizsgakód-matricákat tartalmazó lapot (a matricákat az egyes válaszlapokra kell majd felragasztani).  A vizsgázó asztalán csak toll, a személyazonosságot igazoló okirat, a vizsgakódot tartalmazó értesítés és a kiadott vonalkód-matricák lehetnek. Étel, ital, papírzsebkendő csak úgy, hogy se zörgéssel, se más módon ne zavarjon másokat.

Végül a felügyelő felszólít mindenkit, hogy kapcsolja ki a mobiltelefonját. Nem elég „halk üzemmódra” állítani, mert a hívások zavarhatják a magnót/CD-t.

Felkészülés az Olvasott szöveg értése vizsgarészre

Ehhez a vizsgarészhez, mint a többihez is, nem elsősorban a vizsgatechnikák sok-sok feladatlapon való gyakorlására, hanem a valódi olvasási készségek kifejlesztésére van szükség. Fontos, hogy a vizsgázó a legkülönbözőbb szövegtípusokkal megismerkedjen – adaptált nyelvkönyvi szövegekkel és eredeti anyagokkal egyaránt –, és képes legyen különbséget tenni a két legfontosabb receptív készség: az általános tartalmi megértés és speciális információkeresés között.

Egy szöveg általános mondanivalójának megértése fontos olvasási készség – az első feladat erre koncentrál. Ide kapcsolódó gyakorlatokat számos nyelvkönyvben találhatunk; ezek sokat fognak segíteni ennek a készségnek a fejlesztésében.

A második feladat (Információkeresés) sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy a vizsgázó gyakorlatot szerezzen egy adott szöveg kihagyásos, információkereső olvasásában. Az ilyen, nyelvkönyvekben található feladatok mindenképpen hasznosak, de a legfontosabb, hogy olyan reális időkorlátot adjunk a feladathoz, hogy semmiképp se legyen idő a teljes szöveget elolvasni.

A harmadik feladat (Feleletválasztás) azt vizsgálja, mennyire képes bonyolultabb szövegeket is megérteni; az általános mondanivalót, az író hangulatát vagy szándékát, és konkrét adatokat egyaránt. A nyelvkönyvekben található feleletválasztós olvasási feladatok nyújtják a leghasznosabb gyakorlási lehetőséget.

Felkészülés az Íráskészség feladatokra

A vizsgarész mindkét feladata fontos írásbeli készségeket követel meg. Az első célja hivatalos vagy félhivatalos írásbeli ügyintézés, míg a másodiké leíró-kifejtő szöveg alkotása.

Az első feladat sikeres megoldásához fontos, hogy tudatában legyünk a műfaji sajátságoknak, például milyen üdvözlést és záróformulákat kell alkalmazni egy hivatalos levélben, szemben egy ismerősnek írt üzenettel. Különböző műfajú írásművek olvasásával egyre könnyebben felismerhetővé válnak azok a sajátságok, melyek ismeretére később a vizsgán is szükség lesz. Hasznos lehet megpróbálni „lefordítani” egy adott szöveget más stílusrétegbe, például egy hivatalos panaszlevelet átalakítani egy barátnak szóló levéllé. A lényeg, hogy a tartalom maradjon meg, viszont érzékelhető legyen, hogy más a címzett. A másik lényeges dolog, hogy egy nyelvileg jól megformált írásművön is értékes pontokat lehet veszíteni, ha az nem felel meg a feladatmeghatározásnak, például ha a feladat az, hogy tanácsot kell adnunk valakinek egy probléma megoldásához, de ehelyett egy hasonlóan problémás helyzet részletes leírásával „untatjuk”.

A második feladat egy újságcikk, történet, véleményifejtés vagy esszé stb. megírását tűzi ki célul. Az Euroexam mintateszteken kívül más, hasonló szintű vizsgák anyagai is kitűnően felhasználhatók gyakorlásra.

Felkészülés a Hallott szöveg értése vizsgára

A három feladat a hallás utáni megértés több típusát teszteli, így felkészüléskor a cél ezeknek a készségeknek a fejlesztése, illetve a vizsgához hasonló szövegek és feladatok gyakorlása. Mivel a szövegek hangfelvétel formájában jelennek meg, a vizsgázónak hozzá kell szoknia, hogy nem láthatja a beszélőt.

Az első feladatra való felkészüléskor érdemes rövidebb felvételeken gyakorolni, és kiszűrni az olyan fontosabb információkat, mint a helyszín, a beszélők viszonya, a beszélgetés tartalma. A feladat sikeres végrehajtásához nem feltétlenül szükséges a dialógusokat teljes egészében megérteni. Annak eldöntésében, hogy hol zajlik a beszélgetés, már sokat segíthet egy pár szó, egy kifejezés, vagy éppen csak a stílus felismerése.

A második feladathoz olyan felvételeket érdemes leginkább hallgatni, melyeken például valakit éppen útbaigazítanak, a (használati) tudnivalókat sorolják fel valamivel kapcsolatban, vagy egy folyamatot magyaráznak el. A cél a főbb pontok megértése, a lényegi információ kiszűrése. A feladat formája többféle is lehet: a legpontosabb összefoglaló kiválasztása, képek sorba állítása, vagy kulcsszavak behelyezése a szövegbe. A legjobb tanács, amit egy ilyen feladatnál adni lehet, az, hogy a szöveget végigolvasva meg kell próbálni elképzelni, vajon milyen szavak illenének az adott helyekre. Ha nem is sikerül a pont odaillő szót kitalálni, mégis összeáll egy kép az általános mondanivalót illetően, és ezután sokkal könnyebb lesz megérteni a hallott szöveget.

A harmadik feladat gyakorlásához rengeteg anyag áll rendelkezésre (TV és rádióműsorok, vitaműsorok), és az angol nyelvű programok rendszeres hallgatása egyértelműen előnyt jelent. Természetesen, még hasznosabbak lehetnek a legtöbb tankönyv által szintén kínált műsorfelvételek, melyeknek előnye, hogy a kapcsolódó feladatokat az adott tudásszinthez igazítják. Egyébként pedig, minden, valamilyen program alapján kitalált feladat – vita, kritika egy újság számára, szövegmegértési feladatok – arra sarkall, hogy az ember minél jobban megértse a kiindulópontul szolgáló szöveget.


Felkészülés a közvetítési és fordítási feladatokra

A fordítás mint készség gyakorlati fontossága vitathatatlan, és a legtöbb diáknak már vannak jobb-rosszabb tapasztalatai ezzel kapcsolatban. Az életben a hallott szöveg megértése, és az információk pontos átadása a legfontosabb, és nem az, hogy nyelvtanilag tökéletes mondatokat alkossunk. Így van ez az Euroexam vizsgákon is, ezért nem szabad a jelentés kárára túl sok figyelmet fordítani a nyelvtanra és a mondatszerkezetre, mert adott esetben akár egy nyelvileg nagyon igényesen megírt fordítás pontszámát is csökkentheti , ha, figyelmen kívül hagy az eredetiben szereplő lényeges információkat.

Az első feladathoz tanári segédlet szükséges, a mintafeladatok elkészítésében és a javításban egyaránt.

A második feladat kulcsa, hogy a vizsgázó felismerje, mi az, ami nélkülözhetetlen az eredeti mondanivaló átadásához. Ezt kitűnően lehet gyakorolni hármas csoportokban – magyarul beszélő, „külföldi” és tolmács szerepkörökben valamilyen hétköznapi problémamegoldó helyzetet szimulálva.


Az írásbeli nyelvvizsga menetéről

Az egyes vizsgarészekre* szóló feladatlapok kiosztásának megkezdése után a vizsgázóknak már tilos egymáshoz szólni. A feladatlapot addig nem szabad kinyitni, míg arra a felügyelő utasítást nem ad. A feladatlap borítóján olvashatók a vizsgarészre vonatkozó utasítások, valamint az arra a vizsgarészre rendelkezésre álló időkeret.

A válaszlapon a kijelölt helyre fel kell ragasztani a vizsgakód matricát. (a C1-es vizsga Hallott szöveg értése vizsgarészénél a válaszlap mindkét oldalára kell matricát ragasztani.)

A felügyelő utasítására ki lehet nyitni a feladatlapot, és el lehet kezdeni dolgozni.
A válaszokat a válaszlapon kell megjelölni! A  válaszok feladatlapról válaszlapra történő átmásolására nincs külön idő. Amennyiben kérdés merül fel a nyelvvizsga folyamán, kézfeltartással hívhatja oda a felügyelőt, de a vizsgafeladat értelmezése a vizsga része, így azzal kapcsolatosan a felügyelő nem nyújthat segítséget.

A rendelkezésre álló idő csak a vizsgarész egészére van megszabva, ezen belül az egyes feladatokra szánt időt szabadon lehet beosztani. A vizsgarészre biztosított idő lejártakor a felügyelő a munka beszüntetésére szólítja fel a vizsgázókat, mely felszólításnak a vizsgázók azonnal kötelesek eleget tenni.  A hanganyagot tartalmazó vizsgarészeknél (Hallott szöveg értése, Nyelvismeret és szókincs, Közvetítés) a hanganyag utasításait kell figyelembe venni.

A felügyelő összegyűjti a válaszlapokat, majd beszedi a feladatlapokat. Mindaddig, míg a felügyelő az utolsó kintlévő lapot be nem szedi, továbbra is tilos a beszélgetés.

*A komplex kétnyelvű nyelvvizsga összesen 6, az egynyelvű nyelvvizsga 5 vizsgarészből, ezek mindegyike pedig 2-4 feladatból áll.


A Beszédkészség vizsgarész menetéről

A Beszédkészség vizsgarész pontos beosztását (ki, mikor kerül sorra) az írásbeli nyelvvizsga szünetében, az Íráskészség vizsgarész után függesztik ki. Mindazoknak, akiknek a Beszédkészség időpontja és az írásbeli vége között hosszabb szünet van, javasoljuk, hogy ez alatt nyogodtan menjenek el sétálni, ebédelni, levegőzni!

Fontos, hogy a Beszédkésszég vizsgarész kihirdetett időpontja előtt legalább 5 perccel a felkészülő terem előtt legyen! A terem környékén csendben kell várakozni, hiszen a  vizsgáztatás folyamatos! Név alapján szólítják a vizsgázókat. Mindenképpen vigye magával az azonosításra szolgáló okiratot, a kiértesítő levelet, a vizsgakód-matricát tartalmazó lapot és - amennyiben használni kívánja - a szótárát, majd foglalja el a felügyelő által kijelölt helyet!

A teremfelügyelőtől kapott feladatlap borítóján olvashatók a vizsgarészre vonatkozó utasítások, valamint az arra a vizsgarészre rendelkezésre álló időkeret.
A válaszlapon a kijelölt helyre fel kell ragasztani a vizsgakód matricát, valamint felírni a nevet.

Ezután 10 perc áll rendelkezésre a Beszédkészség feladat átgondolására, kidolgozására, amelyhez használható szótár, és amelyről jegyzet készíthető. A felkészülésre biztosított idő lejárta után a vizsgázókat páronként átkísérik a Beszédkészség vizsga termébe. Ez idő alatt a vizsgázók nem beszélgethetnek senkivel! A vizsgáztató tanár üdvözli a vizsgázókat, ezt követően az ő kérdéseit, utasításait kell követni.

Figyelem! Az ezen az oldalon közzétett információk tájékoztató jellegűek, indokolt esetben a vizsgahely eltérhet tőlük!

www.euroexam.org


Módosítás dátuma: 2016. december 04. vasárnap, 11:59
 


Copyright © Szalai Nyelviskola 2011